Wyposażenie linii technologicznych

Oprócz wytłaczarek i kompletnych linii technologicznych przedmiotem sprzedaży mogą być także urządzenia specjalne, takie jak wycinarka otworów drenażowych w rurach dwuwarstwowych (do 400 mm), nawijarka dwustanowiskowa do folii oraz, indywidualnie, każde urządzenie (wytłaczarka lub część składowa) dowolnej linii technologicznej. Wyposażenie takie może być doskonałym uzupełnieniem linii eksploatowanych przez przetwórców tworzyw sztucznych.

Wyposażenie linii technologicznych

Sprawdź pozostałe