• Instalacje przetwórstwa tworzyw sztucznych

Instalacje przetwórstwa tworzyw sztucznych

Gliwice – miasto wiedzy, technologii i przemysłu. Na przestrzeni kilku wieków budowaliśmy tutaj nasze kompetencje industrialne. ICHEMAD jest doskonałym przykładem procesu z jednej strony kontynuacji tradycji technologicznych z drugiej szybkiego rozwoju. ICHEMAD jest bezpośrednim następcą firmy METALCHEM, której wytłaczarki pracują od 50 lat po dziś dzień w wielu firmach w kraju i za granicą. W oparciu o gromadzoną od lat wiedzę i doświadczenie dostarczamy naszym klientom sprawdzonej technologii procesów wytłaczania tworzyw sztucznych.