• Instalacje syntezy chemicznej, operacje i procesy

Instalacje syntezy chemicznej, operacje i procesy

Wykonywane przez nas projekty instalacji syntezy chemicznej pozwalają na otrzymywanie właściwych produktów z dostępnych surowców. Zapewniamy kompleksową realizację inwestycji, która jest możliwa, dzięki zespołowi doskonałych specjalistów oraz naszemu wieloletniemu doświadczeniu. Kluczową rolę w osiąganiu zakładanych efektów pełni przeprowadzanie syntez chemicznych, przez nasz własny zakład badawczy. Zaś wparciem dla procesów inwestycyjnych oraz ciągłego rozwoju, jest współpraca z zakładami badawczymi oraz jednostkami naukowymi z całego świata.