• Firma

Znajdujemy się w sercu Górnego Śląska, najbardziej uprzemysłowionego regionu Środkowej Europy o wielowiekowej tradycji produkcji przemysłowej.

W ramach ICHEMAD-Profarb projektujemy i budujemy kompletne, zautomatyzowane instalacje dla przemysłu chemicznego oraz specjalistyczne urządzenia do realizacji operacji i procesów.

Co nas wyróżnia

Wspólnie z Klientem opracowujemy koncepcję przedsięwzięcia, które przeradza się w projekt

Zapewniamy kompleksową obsługę całego procesu inwestycji
Zapewniamy stałą współpracę powykonawczą

Implementujemy innowacyjne systemy produkcyjne niezbędne do realizacji procesów i operacji chemicznych
Nasze linie technologiczne bazują na wyprodukowanych przez nas maszynach i aparatach jak również na urządzeniach wskazanych przez inwestora
Zapewniamy pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także dostęp do części zamiennych

Nasze standardy

Działając globalnie, zapewniamy zgodność rozwiązań inżynieryjnych z uwarunkowaniami lokalnymi oraz najbardziej wymagającymi normami rekomendowanymi przez instytucje międzynarodowe Konstrukcja maszyn i aparatury przebiega w całości na terenie zakładu produkcyjnego ICHEMAD – Profarb, zgodnie z systemem planowanie produkcji (APS). Nadrzędne znaczenie na etapie projektowania oraz wykonania, montażu i testów ma kontrola jakości

Jesteśmy posiadaczami certyfikatu ISO 9001:2015

Jakość i niezawodność naszych rozwiązań inżynieryjnych potwierdza pełna zgodność projektu i wykonania instalacji oraz urządzeń z normami Unii Europejskiej:

2014/30/EU
Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
2014/34/EU
Dyrektywa ATEX
2014/68/EU
Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych (PED)
2014/35/EU
Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)