Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie – kolejna edycja studiów już w marcu 2023 roku


Studia podyplomowe z branży chemicznej, będące w ofercie Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej doskonale wpisują się w obecną idę kształcenia oraz odpowiadają na zapotrzebowanie rynku, co sprawia, że cieszą się coraz większą popularnością. Podjęcie studiów z zakresu Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie pozwala zdobyć potrzebną wiedzę branżową oraz nabyć wiele umiejętności, które z pewnością ułatwią pracę w zawodzie.

Studia podyplomowe Wyroby Lakierowe, Technologia i Zastosowanie – okazja do wymiany doświadczeń oraz czerpania inspiracji

Trwające dwa semestry studia z branży chemicznej - Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie to wspólny projekt Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej oraz ICHEMAD-Profarb, przygotowany przy współpracy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem.

Biorąc udział w wykładach, ćwiczeniach czy laboratoriach możecie uczyć się od wybitnych specjalistów z branży farbiarskiej, mając przy tym pewność, że otrzymacie kompleksową i przydatną w Waszym zawodzie wiedzę z zakresu najnowszych technologii. Program studiów został bowiem przygotowany w ten sposób, by nie koncentrował się on tylko na technologii farb, lakierów i powłok, ale w ciekawy sposób dostarczał wiedzy z innych dziedzin. Dzięki temu, że zajęcia są nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim użyteczne oraz przekazują kompletną, praktyczną i przydatną wiedzę, cieszą się one ogromnym zainteresowaniem. Stąd też już w marcu 2023 roku odbędzie się kolejna – IV już edycja studiów podyplomowych Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie. Rejestrować można się do 28 lutego 2023 roku na stronie: https://www.studiafarby.pk.edu.pl/rejestracja.html na której znajdziecie również program studiów.

Studiuj na Politechnice Krakowskiej i ucz się od najlepszych specjalistów z branży chemicznej!

Wykładowcy prowadzący zajęcia to eksperci z branży, pracujący w krajowych i zagranicznych instytutach badawczych, a także na uczelniach czy w renomowanych firmach. Jednymi z nich są dr inż. Radosław Adamek oraz Wojciech Sodzawiczny z ICHEMAD – Profarb Gliwice, firmy zajmującej się projektowaniem i budowaniem kompletnych, zautomatyzowanych instalacji dla przemysłu chemicznego oraz specjalistycznych urządzeń do realizacji operacji i procesów, takich jak disolwery, młyny, dyspergatory czy mieszalniki.

Studia podyplomowe Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie dedykowane są głownie dla:

  • dyrektorów, menadżerów, kierowników i technologów fabryk farb i lakierów;
  • pracowników działów marketingu i obsługi klienta;
  • specjalistów z działów badań i rozwoju, kontroli jakości;
  • specjalistów z instytutów badawczych oraz uczelni;
  • innych osób, zainteresowanych biznesem farb;

Zajęcia odbywają się na PK oraz w specjalistycznych laboratoriach Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Uczestnik Studiów otrzymuje Świadectwo Politechniki Krakowskiej.

Bliższych informacji udzielają osoby wymienione w zakładce „Kontakt” na stronie: https://studiafarby.pk.edu.pl/glowna.html