IX Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej - 6 grudnia 2022 z udziałem ICHEMAD – Profarb


Branża chemiczna to niezwykle ważna, a wręcz fundamentalna dla całego przemysłu gałąź światowej gospodarki, która odpowiadając na stojące przed nią wyzwania, poszukuje nowych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi badaniami, nowoczesnymi trendami, innowacyjnymi rozwiązaniami oraz kierunkiem rozwoju przemysłu chemii budowlanej z pewnością będzie udział w odbywającej się 6 grudnia 2022 roku w Warszawie konferencji branżowej, na której zaprezentuje się wielu specjalistów. Nie może na niej zabraknąć również naszej firmy, będącej liderem w budowie innowacyjnych instalacji oraz konstrukcji urządzeń i aparatów dla producentów farb i lakierów, klejów i chemii budowlanej. Serdecznie zapraszamy także i Państwa, abyście znaleźli się w tym zacnym gronie uczestników.

IX Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej – doskonała okazja do zapoznania się z aktualnościami z branży

Celem odbywającej się w Warszawie konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych firm i ośrodków badawczych, a także prezentacja wyników badań i wyeksponowanie działań o innowacyjnym charakterze, połączone z twórczą dyskusją. Podczas podzielonego na bloki tematyczne, kilkugodzinnego spotkania nie zabraknie również czasu na wymianę informacji i pomysłów czy też integrację branży oraz umożliwienie uczestnikom konferencji zapoznania się z atrakcyjną ofertą firm, będących partnerami tego wydarzenia branżowego.

W IX Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej wezmą udział właściciele, prezesi i dyrektorzy zarządzający firm, menadżerowie dokonujący zakupów produktów z branży chemicznej, a także pracownicy działów R&D firm przemysłu chemii budowlanej czy przedstawiciele nauki.

Przemysł Chemii Budowlanej – innowacyjność i bezpieczeństwo przede wszystkim

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii oraz szukanie coraz to nowych rozwiązań to działania, będące podstawą rozwoju przemysłu chemii budowlanej – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Również misją ICHEMAD – Profarb jest dostarczenie klientom optymalnych rozwiązań technicznych, które umożliwią im osiągnięcie założonych celów. Jako producent wytłaczarek i linii technologicznych do przetwórstwa tworzyw sztucznych sięgamy po innowacyjne rozwiązania, wdrażając przy tym bezpieczne i ekologiczne technologie. Nie zapominamy również o przestrzeganiu szeregu lokalnych oraz międzynarodowych norm oraz regulacji prawnych.

Podczas IX Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej będą Państwo mieli okazję zapoznać się z ofertą wielu czołowych marek z branży chemii budowlanej, w tym również ICHEMAD – Profarb – firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, produkującej maszyny i urządzenia typu disolwery, młyny, dyspergatory oraz mieszalniki, czyli podstawowe elementy instalacji chemicznych. Będzie też możliwość wysłuchania wykładu, wygłoszonego przez przedstawiciela ICHEMAD – Profarb na temat dyspergacji liniowej, czyli procesu technologicznego, umożliwiającego połączenie surowców ciekłych z sypkimi, który w odróżnieniu od procesu szarżowego jest prowadzony na urządzeniach przepływowych. Nasz prelegent przedstawi również Państwu szczegóły dotyczące tej innowacyjnej technologii, pozwalającej na bardzo efektywną produkcję z zachowaniem dużego stopnia czystości.

Podczas wykładu zaprezentujemy działanie inlinera typu PDI, czyli centralnego urządzenia wchodzącego w skład instalacji do dyspergacji liniowej, którego elementami roboczymi są pracujące w komorze roboczej rotor i nieruchomy stator. Obracający się z dużą prędkością rotor, położony w niewielkiej odległości od statora, powoduje powstanie dużych sił ścinających. W wyniku tego, wirująca wewnątrz komory mieszanina wytwarza podciśnienie, które jest wykorzystywane do zasysania do wnętrza komory surowców sypkich. Na skutek pracy układu generowany jest intensywny ruch medium z króćców wlotowych (surowce sypkie i ciekłe) do króćca wylotowego. Surowce sypkie i ciekłe, zasysane przez odpowiednie króćce tworzą wewnątrz komory zdyspergowaną mieszaninę, która tłoczona jest przez króciec wylotowy. Silnik napędu może pracować z prędkością regulowaną w zakresie 300 - 3600 obr/min. Bezstopniowa regulacja obrotów rotora umożliwia zmianę intensywności procesu w zależności od fazy produkcji (zasysania lub dyspergacji w obiegu).

Nasi słuchacze będą mogli poznać zalety produkcji z wykorzystaniem dyspergatorów przepływowych, wśród których należy wymienić zmniejszenie emisji zanieczyszczeń sypkich do atmosfery, znaczne oszczędności związane z brakiem konieczności zakupu i utrzymania instalacji odpylania czy też oszczędność czasu i energii.

Jesteśmy pewni, że takie właśnie spotkania inspirują ich uczestników do działania i pomagają w nawiązywaniu trwałych kontaktów branżowych.

Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa!