Kongres ETCC 2022 z udziałem ICHEMAD – Profarb już za nami!


Jedno z najstarszych i najważniejszych europejskich wydarzeń z branży farbiarskiej przeszło już do historii. Niezapomniane wrażenia, mnóstwo pozytywnych emocji, ogrom wiedzy, wiele konstruktywnych rozmów oraz nowe kontakty biznesowe – tak wiele zyskaliśmy, uczestnicząc w European Technical Coatings Congress, który po raz pierwszy zawitał do Polski.

ETCC 2022 – miejsce spotkań światowych ekspertów z branży farbiarskiej 

Na odbywającym się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie kongresie zaprezentowano najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne z zakresu farb, lakierów, surowców, klejów oraz materiałów budowlanych. Przedstawiono również najnowsze technologie oraz związane z nimi koncepcje. Tematyka referatów i posterów obejmowała także prawodawstwo dotyczące produktów i procesów. Nie zabrakło również zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska czy badań, pomiarów i systemów jakościowych. 

To trzydniowe wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do nawiązania współpracy międzynarodowej, spotkania się z naukowcami i przedstawicielami wiodących firm z całego świata czy też zdobycia unikalnej wiedzy na temat najnowszych osiągnięć w branży chemii budowlanej. 

Kongres rozpoczął się w dniu 11.07.2022 specjalną sesją „Summer School” - dedykowaną młodym naukowcom. W sesji uczestniczyło 60 osób z różnych krajów. Zarejestrowanych zostało 354 uczestników z 26 krajów całego świata. Podczas Kongresu wygłoszono 108 referatów w 5 równoległych sesjach oraz 3 referaty plenarne. Zaprezentowano 60 posterów tematycznych, wystawianych na panelach prezentacyjnych. Wydarzenie zakończyło się w dniu 14.07.2022 ceremonią zamknięcia, która została połączona z wręczeniem nagród za najlepsze prezentacje.

Wystąpienie ICHEMAD – Profarb na European Technical Coatings Congress 2022 

Podczas kongresu zaprezentowało się 15 wystawców. W tym zaszczytnym gronie oczywiście nie mogło zabraknąć ICHEMAD – Profarb – firmy z 50-letnim doświadczeniem w zakresie kompleksowej obsługi procesów inwestycyjnych na międzynarodowych rynkach. Podczas swojego wystąpienia przedstawiliśmy jedno z wielu profesjonalnych rozwiązań używanych w produkcji farb i lakierów - młyn kuleczkowy poziomy wysokiej energii typ PSF z separacją frontową. 

To jeden z podstawowych elementów instalacji chemicznych, w których prowadzane są operacje rozdrabniania pigmentów i wypełniaczy „na mokro”, czyli w cieczy. Młyny kuleczkowe poziome wysokiej energii typu PSF z separacją frontową, służą do ucierania i dyspergowania wstępnie rozmieszanych na mieszadle szybkoobrotowym mieszanin pigmentów i spoiw lakierniczych oraz innych substancji, które wymagają drobnego zmielenia w środowisku ciekłym. To urządzenie o charakterze przepływowym zostało wyposażone w specjalnie zaprojektowane tarcze mielące, zapewniające wysoką energię kinetyczną i dużą siłę ścinającą. 

Niewątpliwą zaletą młyna typu PSF jest bardzo szybkie mielenie produktu do rozmiaru poniżej 1μm. Owo urządzenie charakteryzuje się wysoką wydajnością, przy jednoczesnym - proporcjonalnie niewielkim zużyciu energii. Młyn kuleczkowy poziomy wysokiej energii typ PSF z separacją frontową jest prosty w obsłudze, a jego konstrukcja pozwala na szybką i prostą wymianę separatora. Łatwo utrzymać go w czystości. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych.

Tegoroczna edycja Kongresu, w której ICHEMAD - Profarb wziął aktywny udział, była dla nas wyjątkową okazją do stworzenia sieci globalnych kontaktów w dziedzinie produkcji, nauki oraz technologii. Uczestnictwo w wykładach oraz spotkania z ekspertami z branży otworzyły naszą firmę na innowacyjne rozwiązania. 

Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w ETCC 2022 i już dziś zapraszamy na kolejne wydarzenia z udziałem ICHEMAD – Profarb, których w tym roku nie zabraknie!