12.05.2020 – Disolwer do produkcji mas spożywczych


Firma nasza w ramach rozwoju dokonała z sukcesem kolejnej aplikacji urządzenia w przemyśle spożywczym. Dział Konstrukcyjny Ichemad – Profarb wraz z czołowym polskim producentem wyrobów cukierniczych dokonał modyfikacji naszego Disolwera PMD-Butterfly , który w obecnym katalogu naszych urządzeń zajmie miejsce jako uniwersalne urządzenie do produkcji wszelakich mas spożywczych, wypełnień, farszu itp.