Inżynieria chemiczna

ICHEMAD-Profarb projektuje i buduje kompletne instalacje dla przemysłu chemicznego. Oferujemy dostawę nowoczesnego wyposażenia, w tym aparatów i urządzeń własnej produkcji. Jesteśmy światowej klasy specjalistami w procesach dyspergacji, dezaglomeracji, mielenia, mieszania, polimeryzacji dyspersji, syntezy żywic, konfekcjonowania, magazynowania i transportu.

Oferujemy kompleksowe usługi projektowania i budowy instalacji pod klucz oraz produkcji aparatów i urządzeń dla przemysłu chemicznego. Nasze rozwiązania inżynierii chemicznej dostarczamy producentom na całym świecie.

Jesteśmy specjalistami w operacjach i procesach:

 • polimeryzacji dyspersji i syntezy żywic,
 • dyspergacji, dezaglomeracji,
 • mieszania,
 • mielenia w fazie mokrej,
 • obróbki ciała stałego w cieczy,
 • konfekcjonowania,
 • magazynowania i transportu surowców sypkich i ciekłych.

Bazujemy na głębokim doświadczeniu w projektowaniu i realizacji inwestycji obejmujących między innymi:

 • instalacje do polimeryzacji dyspersji oraz syntezy żywic,
 • systemy magazynowania, transportu i dozowania surowców ciekłych (bazy magazynowe),
 • systemy magazynowania, transportu i dozowania surowców sypkich,
 • systemy precyzyjnego dozowania dodatków,
 • systemy konfekcjonowania wyrobów gotowych,
 • systemy kolorowania przemysłowego,
 • systemy olejowych nośników ciepła,
 • systemy grzewczo-chłodzące.

Kompleksowe rozwiązania inżynieryjne

Nasza działalność obejmuje wszelkie aspekty inwestycji: rozwijanie koncepcji, przygotowanie dokumentacji projektowej, konstrukcję urządzeń oraz budowę instalacji pod klucz. Nasze projekty realizujemy w branżach: technologii, konstrukcji, automatyzacji i kontroli oraz elektrycznej.

Wykonujemy instalacje i urządzenia wyposażone w kompletne systemy sterowania i kontroli opracowane w oparciu o wiodące technologie. Stopnień automatyzacji procesów dopasowujemy do wymagań Klienta.

Specjalizacja projektowa

Dla instalacji w pełni lub częściowo zautomatyzowanych dobieramy specjalistyczne oprogramowania zarządzające, które umożliwiają planowanie, optymalizację wykorzystania aparatów w instalacji technologicznej, kontrolę przebiegu poszczególnych operacji technologicznych, bilansowanie surowców i produktów.
Projektowanie i konstrukcja instalacji, aparatów i urządzeń odbywa się z wykorzystaniem specjalistycznych programów do:

 • projektowania 3D i 2D zarówno urządzeń jak i kompletnych instalacji,
 • wykonywania symulacji dynamicznych i analiz wytrzymałościowych,
 • projektowania automatyki oraz tworzenia schematów kart WE/WY sterowników PLC,
 • kreślenia i detalowania, tworzenia projektów,
 • rozwiązywania kolizji, generowania realistycznych wizualizacji.

Najwyższe standardy

Klient jest naszym partnerem podczas analizy procesu inwestycyjnego, dzięki czemu koncepcja wyposażenia urządzenia/instalacji to rezultat optymalizacji wiedzy, wymagań, możliwości i doświadczenia obu Stron. Nasz system zarządzania jakością posiada certyfikat ISO 9001:2008. Wykonanie naszych instalacji jest zawsze zgodne z aktualnymi i najbardziej restrykcyjnymi standardami ochrony środowiska. Wyposażenie instalacji ICHEMAD-Profarb spełnia wymagania:

 • Dyrektywy 2014/34/UE ATEX,
 • Dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn,
 • Dyrektywy 97/23/WE w sprawie urządzeń ciśnieniowych,
 • Dyrektywy 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej,
 • Dyrektywy 2006/95/WE w sprawie niskiego napięcia sprzętu elektrycznego.

Wysoka jakość i niezawodność to podstawowe czynniki charakteryzujące nasze realizacje. Wykonujemy prace w obszarach utrzymania i rozwoju, a także świadczymy usługi serwisowe.

Potencjał innowacyjny

Stale opracowujemy i wdrażamy innowacje oraz realizujemy nowoczesne projekty inwestycyjne dla przemysłu chemicznego. Nasze rozwiązania inżynieryjne i technologiczne wspomagają Klientów w ustalaniu silnej pozycji rynkowej w swoich branżach. Życzenia Inwestora wykraczające poza obecny profil naszej działalności są dla nas impulsem do dalszego rozwoju. Współpracujemy z renomowanymi ośrodkami badawczymi i naukowymi.

Więcej
© 2015 ICHEMAD-Profarb