Stacje dozujące PDS

Stacje dozujące PDS stosuje się do precyzyjnego dozowania substancji ciekłych zgodnie z zadaną recepturą. W szczególności stacje znajdują zastosowanie w procesach przemysłowego kolorowania wyrobów farbiarskich.

Dozowane produkty (np. pasty pigmentowe, koloranty) przechowuje się zbiornikach magazynowych z mieszadłami. Zbiorniki magazynowe współpracują z zestawem pomp membranowych które służą do celów:

  • napełniania zbiorników dozowanymi produktami,
  • podawania produktów do zaworów dozujących stacji dozującej,
  • cyrkulowania produktów w układzie zamkniętym: zbiornik magazynowy-zawór dozujący.

Dozowanie odbywa się w trzech trybach: zgrubne/dokładne/kroplowe. Operator urządzenia wybiera kod produktu z bazy danych odpowiadający danej recepturze.

Po wybraniu kodu system dozuje odpowiednie ilości produktów. Dzięki temu możliwa jest dokładna i szybka realizacja zamówień klientów.

  • Stacje dozujące PDS stosuje się do:
  • kolorowania wyrobów,
  • precyzyjnego odmierzania produktów ciekłych,
  • produkcji mieszanin materiałów ciekłych.

Dane techniczne

Sprawdź pozostałe