Dyspergatory przepływowe PDI

Dyspergatory przepływowe są urządzeniami, w których w sposób ciągły (przepływowy) dokonujemy rozdrobnienia w małej ilości cieczy. W wyniku tej operacji powstają bardzo trwałe zawiesiny.

Zastosowanie produkcyjne do:

 • farb i lakierów,
 • emalii,
 • powłok,
 • klejów, spoiw i wosków,
 • dodatków i smarów,
 • środków ochrony roślin,
 • środków grzybobójczych,
 • produktów mikrobiologicznych,
 • kosmetyków,
 • emulsji fotograficznych,
 • leków wymagających
  dyspergacji

Funkcjonuje na zasadzie rotora z wieńcem zębatym stałym i obrotowym. Wytwarza dokładnie w strefie największego ścierania bardzo dużą próżnię ssącą. Dzięki temu dyspergator przepływowy wszystkie procesy produkcyjne wykonuje sam:

 • pompuje płyny do napełnienia zbiornika,
 • transportuje poprzez zasysanie proszki, eliminując zasyp i konieczną wentylację oraz filtrację powietrza w tym procesie,
 • łączy w komorze roboczej proszki z płynem, wspomaga intensywne mieszanie.

Dane techniczne

Sprawdź pozostałe