Cyrkulacyjne młyny poziome PSF

Młyny kuleczkowe poziome PSF o wysokiej energii z separacją frontową, służą do mielenia i rozdrabniania wstępnie zdyspergowanych past pigmentowych lub innych substancji wymagających drobnego zmielenia w środowisku ciekłym.

Cyrkulacyjne młyny poziome PSF służą do przetwarzania zagęszczonych past pigmentowych. Możliwe jest wykonanie ceramicznych tarcz i komory.

Dane techniczne

Sprawdź pozostałe