Automatyczna rozlewaczka wagowa PFL_G

Rozlewaczka stosowana jest do odmierzania żądanej ilości cieczy do wiaderek puszek lub kanistrów.

Zalety konstrukcyjne rozlewaczki wagowej PFL_G:

  • Łatwe podłączenie do zbiorników z których medium
    jest podawane
  • Możliwość bezpośredniego podłączenia pompy
    do podawania produktu
  • Łatwe mycie zaworów dozujących
  • Zastosowanie sterownika PLC zapewnia łatwą i szybką kalibrację maszyny.

Dane techniczne

Sprawdź pozostałe