Farby i lakiery – instalacje

ICHEMAD-Profarb jest liderem w budowie innowacyjnych instalacji oraz konstrukcji urządzeń i aparatów dla producentów farb i lakierów. Operując globalnie, aktywnie uczestniczymy w rozwoju metod produkcyjnych naszych Klientów na różnych rynkach: farb przemysłowych, farb okrętowych, farb drukarskich, farb deco i tynków, żywic i dyspersji. Nasze doświadczenie jest rezultatem badań, pracy projektowej i realizacyjnej oraz kompleksowej obsługi inwestycji w branży.

Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie procesu inwestycyjnego od prac projektowych po realizację pod klucz. Projektujemy i konstruujemy urządzenia, budujemy linie technologiczne i zakłady produkcyjne, wyposażone w kompletne systemy automatyzacji procesów. Uwzględniamy wymagania inżynieryjne i technologiczne zaawansowanego procesu produkcji farb i lakierów właściwe dla różnych rynków produktowych.

Jesteśmy liderem w produkcji instalacji, urządzeń i aparatów dla przemysłu wyrobów lakierowych, obejmujących:

 • disolwery,
 • młyny wysokiej energii,
 • młyny koszowe,
 • mieszalniki,
 • systemy dozujące,
 • urządzenia rozlewające,
 • reaktory do polimeryzacji dyspersji i syntezy żywic.

Projektujemy i budujemy linie do realizacji procesów odpowiadających wszelkim etapom produkcji: transportowania i wprowadzania materiału sypkiego i ciekłego, dozowania, deaglomeryzacji, dyspergacji i mieszania, filtracji, konfekcjonowania. Nasze instalacje wyposażamy w kompletne systemy sterowania i kontroli dostosowane do technologii Inwestora. Zapewniamy automatyzację wszelkich działań i procesów chemicznych.

Specjalizujemy się w następujących operacjach i procesach:

 • dyspergowanie, deaglomeryzacja,
 • mielenie w fazie mokrej,
 • mieszanie materiałów ciekłych i stałych,
 • dozowanie surowców i produktów (systemy wolumetryczne i grawimetryczne),
 • obróbka ciała stałego w cieczy,
 • magazynowanie surowców sypkich (silosy),
 • transport pneumatyczny i mechaniczny surowców sypkich,
 • magazynowanie i transport surowców ciekłych,
 • konfekcjonowanie,
 • polimeryzacja dyspersji,
 • synteza żywic.

Dzięki nieustannemu rozwojowi innowacji i ulepszaniu specjalistycznych urządzeń, naszą wiedzą i doświadczeniem stale wspieramy projekty inwestycyjne wiodących globalnych producentów farb i lakierów.

Więcej
© 2015 ICHEMAD-Profarb