Biodegradacja zanieczyszczeń gazowych

Ochrona zdrowia załogi w zakładzie pracy oraz środowiska naturalnego może bazować na rozwiązaniu zapewniającym jednocześnie wysoką efektywność i radykalne obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w stosunku do metod klasycznych. ICHEMAD-Profarb wspólnie z Polską Akademią Nauk przedstawia przełomową innowacyjną instalację eliminującą emisje lotnych związków organicznych i odorów w oparciu o bioreaktor.

ICHEMAD-Profarb sp. z o.o. wspólnie z Polską Akademią Nauk, Instytutem Inżynierii Chemicznej w Gliwicach, stworzył instalację do utylizacji lotnych związków organicznych z powietrza w oparciu o metodę biologicznego rozkładu.

Bioreaktor efektywnie eliminuje lotne związki organiczne i odory.
Jest wyjątkowo skuteczny w oczyszczaniu gazów o niskich i zmiennych stężeniach zanieczyszczeń, których ograniczanie jest szczególnie trudne w oparciu o metody klasyczne. Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne są w przypadku bioreaktora kilkakrotnie niższe aniżeli dla obecnie stosowanych instalacji do oczyszczania powietrza.

Korzyści:

  • środowiskowe, w tym ochrona zdrowia załogi zakładu,
  • oszczędność energii,
  • zminimalizowane koszty operacyjne,
  • niskie koszty inwestycyjne,
  • bezpieczeństwo prowadzenia procesu – niska temperatura, niskie ciśnienie,
  • pełna automatyzacja procesu,
  • brak produktów ubocznych,
  • ergonomia pracy na instalacji o zwartej zabudowie,
  • skuteczne usuwanie odorów,
  • dopasowanie instalacji do potrzeb.

Jesteśmy otwarci na aplikację rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb zainteresowanej firmy.
Bioreaktor to instalacja w obszarze innowacyjnym, która może być realizowana w ramach prac badawczo-rozwojowych Inwestora, jak również programów wspierających wdrażanie innowacji.

Katalog – Bioreaktor

Więcej
© 2015 ICHEMAD-Profarb