Razem możemy więcej!

Profarb – Grupa Chemiczna sp. z o.o. oraz ZMCh Metalchem sp. z o.o. połączyły się w jedną spółkę ICHEMAD-Profarb.

Informacja o połączeniu

W dniu 19 września 2014 r. Profarb – Grupa Chemiczna sp. z o.o. dokonała przejęcia Zakładów Maszyn Chemicznych Metalchem sp. z o.o. z w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Od 28 listopada nowa spółka działa pod firmą ICHEMAD-Profarb sp. z o.o., wskazującą na kontynuację działalności Grupy Chemicznej Profarb.

Konsolidacja w branży inżynierii przemysłowej stworzyła nowe warunki dla badań i rozwoju. Wynikają one z połączenia 30-letniego doświadczenia Profarb-Grupy Chemicznej z 50-letnimi tradycjami produkcyjnymi ZMCh Metalchem, wejścia dawnego Profarb na rynek maszyn i aparatów do przetwórstwa tworzyw sztucznych, integracji potencjału intelektualnego wykwalifikowanych kadr obu firm, a także obniżenia kosztów produkcji w wyniku objęcia i rozwoju parku maszynowego CNC. Co kluczowe, ICHEMAD-Profarb posiada doskonałą nową lokalizację przy skrzyżowaniu autostrad A1/A4 w Gliwicach, 15 min. od lotniska w Katowicach, z 7 ha powierzchni na dalszy rozwój infrastruktury.

Obszar specjalizacji

Nowa nazwa firmy nawiązuje do głównego obszaru jej działalności, tj. inżynierii chemicznej (ICHEM) oraz nazwisk jej założycieli (AD). Firma prowadzi działalność projektową, konstrukcyjną i wykonawczą w obszarze inwestycji dla przemysłu chemicznego. Zatrudnia ponad 200 pracowników.

ICHEMAD-Profarb jest liderem w projektowaniu i budowie instalacji oraz konstruowaniu i produkcji urządzeń i aparatów dla branży farb i lakierów oraz tworzyw sztucznych. Jest wiodącym producentem instalacji do operacji dyspergacji, dezaglomeracji ciała stałego w cieczy, mielenia oraz procesów polimeryzacji dyspersji i syntezy żywic w przemyśle chemicznym. ICHEMAD-Profarb rozwija także innowacyjne systemy utylizacji zanieczyszczeń gazowych w oparciu o metodę biodegradacji. Spółka jest ukierunkowana na dostarczanie kompleksowych rozwiązań inżynierii chemicznej dla firm zorientowanych na zrównoważony rozwój, w skali globalnej.

ICHEMAD-Profarb reprezentują:

  • Radosław Adamek – Prezes Zarządu,
  • Krzysztof Danek – Wiceprezes Zarządu,
  • Joanna Adamek-Nowakowska – prokura łączna z Członkiem Zarządu.
Więcej
Ichemad Profarb Ichemad
© 2016 ICHEMAD-Profarb